Gherardini

Marco Simoncelli – Vanity Fair
November 12, 2020
Gillette
November 12, 2020

Advertising, Fashion Woman, Photo